Menu

+48 71 75 75 600 tribotec@tribotec.pl

ELEKTRYCZNY ZAWÓR PRZEŁĄCZAJĄCY EUV

ZAWÓR PRZEŁĄCZAJACY DPE

ELEKTRYCZNY ZAWÓR PRZEŁĄCZAJĄCY EUV

Zawór EUV jest elektrycznie sterowanym tłoczkowym zaworem przełączającym. Jest on stosowany do jednoczesnego przełączania przepływu smaru w obu przewodach dla pary odgałęzień w dwuprzewodowych układach centralnego smarowania. Pozwala to na zasilanie z jednej pompy kilku odgałęzień układu wymagających różnej częstotliwości smarowania. Można go również stosować, gdy do zasilania układu przewidziano dodatkową awaryjną pompę smarową. Zawór może pracować z olejami o lepkości powyżej 50 mm²/s (cST) oraz smarami plastycznymi o konsystencji do 2. klasy