Menu

+48 71 75 75 600 tribotec@tribotec.pl

filtr srodka smarnego flt flo

FILTR SMARU FLT

Filtr smaru FLT jest sitkowym przepływowym filtrem smaru. Jest on stosowany w progresywnych systemach centralnego smarowania za wylotem pompy w kierunku rozdzielaczy progresywnych, zapewniając odpowiednią czystość środka smarnego. Przedłuża to żywotność rozdzielaczy i chroni przed uszkodzeniem mechanicznym. Filtr FLT może być stosowany także przed pompą w linii służącej do napełniania zbiornika (zarówno przy automatycznym jak i ręcznym napełnianiu). Chroni wtedy pompę a jednocześnie cały układ smarowania. Filtr może pracować ze smarami plastycznymi o konsystencji do 2. klasy wg NLGI (3. klasy NLGI na zapytanie).